Priser på internet og bredbånd

priserne spænder vidt på bredbånd, og det hele afhænger af hvor så meget ens internet burde kører. nogle brugere i norge kan få fiber bredbånd, som er det hurtigste inden for bredbånd i dag, men dette kræver at der er blevet gravet kabler ind til dit hus eller lejlighed. dette er virkelig ikke hver og en steder der er det endnu, da det er en forholdsvis dyr produkter at få gjort. har man fået det gjort, er det dog en stor mulighed for at få en hurtig internetforbindelse.

det billigste bredbånd ligger til 159 kr., og det dyreste ligger på hele 999 kr. til 159 kr. fås en hastighed på 10 mbit, hvorimod man får hele 500 mbit til 999 kr. for at få 500 mbit skal man dog have fiber kabler gravet ind til bondehuset. der er dog en masse forskellige hastigheder imellem disse to, og fleste forskellige prisklasser. man skal være god til at undersøge hver og en sine muligheder inden man vælger hvilket bredbånd man vil have. nogle selskaber er billigere for 20 mbit end andre selskaber er for 10 mbit, og der er stor forskel på denne hastighed. enormt mange forbrugere vil sige, at de virkelig ikke kan mærke forskel, men for den erfarne forbruger, vil der være stor forskel, men igen det hele handler om hvad du som forbruger burde bruge nettet eller bredbånd til. du vil virkelig ikke mærke den mellem forskel når du burde sende mails, men hvis du burde downloade ting ned, vil det have stor betydning. derudover skal man også kigge på upload hastigheden, som er det hurtigheden du uploader hjemmesider og ligger produkter på cyberspacet. arbejder man for eksempel hjemmefra og burde uploade sit jobbet til ens virksomheds hjemmeside, er det enormt vigtigt at have en hurtig upload hastighed. husk altid at ting på hvad du burde bruge dit bredbånd til inden foretager dit internet køb.